Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, ακολουθώντας την ιστορία τους στον χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καταθέτουν στην εκπαιδευτική κοινότητα προτάσεις διδακτικών προσεγγίσεων με χαρακτήρα ανακαλυπτικό και διαδραστικό που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών.

Η συνεισφορά των Τεχνολογιών τής Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα, όταν ο δάσκαλος αναγνωρίζει ενεργό ρόλο στον μαθητή μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, στοχοθετημένο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει σενάρια διδασκαλίας.

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας έχει ως βασικούς σκοπούς:

  • Την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πρόσληψη και την οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
  • Την ανάδειξη  σημείων αιχμής του εκπαιδευτικού προβληματισμού και την παρουσίαση εκείνων των διδακτικών προτάσεων που βοηθούν στην αντιμετώπισή τους.
  • Τον διάλογο σχετικά με τον εμπλουτισμό της παραδοσιακής διδασκαλίας με τις νέες τεχνολογίες και τα όρια του.

Στόχοι της ημερίδας είναι:

  • Η παρουσίαση διδακτικών προτάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διδακτικές προσεγγίσεις.
  • Η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και Διαδικτύου καθώς και η  διερεύνηση της επίδρασής τους τόσο στην μάθηση, όσο και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτήν.
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο.